9

Meet- en regeltechniek

Om te kunnen varen hebben modellen een motor nodig, een stuurmachine en vaak ook nog allerlei meetapparatuur. De afdeling Meet- en regeltechniek ontwerpt, bouwt en onderhoudt alle apparatuur die nodig is voor een modeltest.

Deze engineers zijn bij veel productieprocessen betrokken. Ze ontwerpen en ontwikkelen meetopstellingen  en meetsystemen, ze zijn verantwoordelijk voor de instrumentatie, maar ze ondersteunen ook bij complexe projecten.

Opnemers

Het meten van krachten gebeurt via een opnemer, een stukje metaal met daarop een viertal rekstroken die zijn geschakeld en die zijn aangesloten op een constante voedingsspanning. Een rekstrook is een klein stukje folie met daarop een heel dun metalen draadje waarvan de diameter verandert als het langer of korter wordt. Hierdoor verandert de elektrische weerstand in de rekstroken – en daarmee ook het uitgangssignaal. Deze opnemers worden in een model ingebouwd en op die manier kan er dus gemeten worden.

Voor elke situatie of voor iedere kracht (bijvoorbeeld uitrekken, inkrimpen of torsie) wordt een nieuwe opnemer ontwikkeld en gemaakt. De opnemer moet soms heel klein zijn om in een olieslang te passen, of te worden geplaatst in de schroefas van een scheepsmodel. Soms wordt een schip in stukjes gezaagd om zo de krachten op de verschillende delen van het schip te meten.

meet-en-regeltechniek-1

Besturingen

Voor de motoren en de stuurmachines in het model zijn besturingen nodig die de motoren exact laten doen wat er gevraagd wordt. Dat betekent dat er een regelaar nodig is die de motor aanstuurt en software die bepaalt wat er gevraagd wordt. Die apparaten werken allemaal samen, ze zijn met een bus verbonden aan een centraal besturingssysteem. Dit zorgt ervoor dat een model met een vaste snelheid vaart, dat het model weer wordt teruggestuurd als het door golven uit koers is gebracht, maar ook dat een slingerend model stopt met slingeren doordat vleugels onder water gaan bewegen.

Hexapod

De hexapod is een machine met zes (hexa)poten waarmee we een model allerlei bewegingen kunnen laten maken. Zo kunnen we onderzoeken of op een luxe jacht het zwembadwater niet over de rand gaat bij hoge golven. Maar ook onze ‘Fast Small Ship Simulator’ heeft een hexapod waardoor je het gevoel hebt met hoge snelheid over de golven te stuiteren.

Lees meer

Wist je dat

de kracht die je met een rekstrook meet, wordt uitgedrukt in microrek (1 MicroRek = 0,000001 meter)?

In beeld

Deel deze pagina