8

Nautisch centrum

In het Nautisch centrum worden op diverse simulatoren complexe vaarsituaties getraind of onderzocht. Via computergestuurde beelden kan ieder willekeurig vaargebied op 360° worden getoond.

De brugsimulator is in feite de brug van een schip en deze kan voor iedere training of onderzoek worden omgebouwd. Iedere situatie moet zo veel mogelijk lijken op de werkelijke situatie aan boord. Door gebruik te maken van zeekaarten, golf- en stroomgegevens en fotomateriaal kan elke haven, rivier of zee wereldwijd worden nagemaakt – en op het  360° buitenbeeld getoond. Ook het schip waarmee gevaren wordt, wordt natuurlijk tot in detail gemodelleerd op basis van echte scheepsgegevens. De brug staat stil maar  het buitenbeeld beweegt waardoor je werkelijk zeeziek kunt worden.

Nautisch onderzoek

De simulatoren worden enerzijds gebruikt voor nautisch onderzoek. Bijvoorbeeld voor de aanleg van nieuwe havens en vaarwegen. Zo is MARIN nauw betrokken  geweest bij de ontwikkeling van de Rotterdamse Maasvlakte 2. Ook  kan er onderzoek  gedaan worden voor complexe operaties, zoals het afmeren van olie- of gasschepen bij grote offshore-installaties op zee.

Trainingen

Anderzijds geven we op de brugsimulatoren trainingen aan scheepsbemanning, bijvoorbeeld loodsen, stuurmannen en kapiteins van sleepboten, ferry’s en cruiseschepen. Zo kunnen zij zich bekwamen in het varen met een specifiek schip in een specifiek vaargebied. Want met een 360 meter lang cruiseschip met meer dan 6000 passagiers aan boord een haven binnenvaren, kun je maar beter eerst even oefenen.

nautischcentrum-1

Simulatoren

Naast de brugsimulatoren beschikken we over specifieke simulatoren. Op de Fast Small Ship Simulator, de FSSS, kan de bemanning van kleine snelle vaartuigen (FRISCs) de hevige trillingen en schokken ervaren als in een echte FRISC op zee. Complexe operaties kunnen zo vaker en eenvoudiger getraind worden, zonder ongelukken en zonder dat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van de weersituatie. MARIN levert in dit soort projecten de software en werkt samen met leveranciers voor de hardware.

Op de Verkeersdienstsimulator worden cursisten opgeleid tot nautisch verkeersregelaar op Nederlandse en internationale vaarwegen. Want het vaarverkeer neemt steeds meer toe en veiligheid en efficiency worden dus steeds belangrijker. Vanuit verkeersposten begeleiden en controleren de verkeersregelaars het vaarverkeer, nemen ze maatregelen bij calamiteiten en geven ze relevante informatie over de schepen en het vaargebied. En al deze werkzaamheden kunnen dus bij MARIN geoefend worden.

Menselijke factor

Op de brugsimulator wordt het schip dus bestuurd door een loods of kapitein, samen met andere leden van de bemanning. De taak- en rolverdeling aan boord van het schip tijdens het uitvoeren van ingewikkelde manoeuvres is een belangrijk onderdeel. Net als de werkbelasting van de mensen tijdens zo’n manoeuvre. Deze menselijke factor wordt steeds vaker meegenomen in het onderzoek.

Veiligheidsstudies

Veiligheids- en verkeersstudies vormen een andere belangrijke activiteit, meestal uitgevoerd voor overheden om zo risico’s in kaart te brengen. Want wat zijn de gevolgen van windmolenparken voor de kust voor de scheepsveiligheid (zichtbelemmering of aanvaringskans)? En wat zijn de risico’s van de komst van LNG-schepen in havens? Met behulp van AIS-data (Automatic Identification System) kunnen verkeersstromen en dus risico-situaties inzichtelijk worden gemaakt.

Lees meer

Wist je dat

MARIN in 1972 een van de eerste scheepssimulatoren ter wereld opende?

In beeld

Deel deze pagina