Over MARIN

Wie opereert in een domein dat net zo dynamisch is als de zee, heeft behoefte aan gedegen kennis en onafhankelijk onderzoek. Onderzoeksinstituut MARIN biedt de internationale maritieme en offshore-industrie en overheden hoogwaardige hydrodynamische en nautische kennis.

Dat doen we door gebruik te maken van de nieuwste reken- en testfaciliteiten, waregroottemetingen en simulatoren. En in samenwerking met een uitgebreid innovatie- en researchnetwerk. Al die kennis bij elkaar brengt ons doel dichterbij: de ontwikkeling van schonere, veiligere en slimmere schepen en maritieme constructies. MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) is opgericht in 1932. MARIN is gevestigd in Wageningen en heeft 370 mensen in dienst. MARIN, challenging wind and waves.

Ga voor de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes naar www.marin.nl

Historie

Hoe is dit zo gegroeid? De geschiedenis begint in 1873 … Tóen al werden in Nederland de eerste proeven gedaan met een scheepsmodel. Bruno Tideman, Hoofdingenieur der Marine en adviseur voor de scheepsbouw, deed proeven met een schaalmodel van de marinekruiser Atjeh om de weerstand te bepalen en het benodigde machinevermogen vast te stellen. Toen het in 1927, na de economische depressie, weer goed ging in de scheepvaart, werd begonnen met de bouw van de eerste sleeptank. Diverse partijen droegen hieraan bij. Stoomvaart Maatschappij Nederland, Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en Nederlands-Indische Tankstoomboot-Maatschappij namen de helft van de stichtingskosten voor hun rekening, het rijk schonk de resterende 350.000 gulden. Zo werd in 1929 de Stichting Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation opgericht (NSP), de basis van het huidige MARIN.

Oprichting van de Stichting Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation, 1929.
Oprichting van de Stichting Nederlandsch  Scheepsbouwkundig Proefstation, 1929.

In april 1932 werd het proefstation NSP in gebruik genomen. De sleeptank (de huidige Diepwatertank) werd gevuld en de eerste sleepproeven werden gedaan. Er was toen één sleeptank, een modellenwerkplaats en een instrumentmakerij. Er waren nog geen mensen in vaste dienst. In 1932 werd voor 25.000 gulden (11.360 euro) aan orders geboekt; een meevaller gezien de exploitatiekosten van 30.000 gulden! Ook de jaren daarna ging het goed. In 1938 waren er al 36 medewerkers en was een eerste uitbrei­ding van de kantoorruimten noodzakelijk. De vraag naar proeven groeide gestaag en rechtvaardigde in 1941 de bouw van een grote cavitatietunnel voor het onderzoek naar schroefcavitatie. De volgende uitbrei­ding volgde in 1952: de Diepwatertank werd verlengd van 160 naar 252 meter en de tekenkamer werd aanzienlijk vergroot.

De eerste proeven in de Diepwatertank, 1932.
De eerste proeven in de Diepwatertank, 1932.

De vijftiger en zestiger jaren brachten nog meer uitbreidingen. De grote vraag naar specialistisch onderzoek was reden om ook hiervoor testfaciliteiten te bouwen. De eerste was de Zeegangstank (1956) voor onderzoek naar het gedrag van schepen in golven. Daarna de Ondiepwatertank, ook wel Binnenvaarttank genoemd (1958), voor de duwvaart, de binnenvaart en de koopvaardij op ondiep water. In 1965 werden een Hogesnelheidstank en Golfstromingstank in gebruik genomen. In de Hogesnelheidstank (nu het Conceptbassin) werden proeven gedaan met schepen of aanhangsels bij hoge snelheden. In de Golfstromingstank (nu het Offshorebassin) simuleren we wind, stroming en golven en doen we onderzoek op offshoregebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar het gedrag van constructies tijdens complexe operaties op zee, zoals de olie- en gaswinning en bij baggerwerkzaamheden. Om manoeuvreer­problemen op te lossen en omdat de relatie tussen mens en schip steeds belangrijker werd, bouwde het NSP in 1970 de Manoeu­vreersimulator. In 1972 werd het instituut uitgebreid met een Vacuümtank in Ede voor het onderzoeken van problemen die ontstaan door schroefcavitatie.

De modellenwerkplaats, jaren 30.
De modellenwerkplaats, jaren 30.

In 1980 besloot het NSP samen te gaan met het NMI (Nederlands Maritiem Instituut Instituut in Rotterdam) en ontstond het huidige Maritiem Research Instituut Nederland, ofwel MARIN. In 1986 werd een Verkeersdienstsimulator gebouwd voor de training van verkeersdienstbegeleiders. In 2000 en 2001 heeft het instituut een grootschalige modernisering ondergaan. De oorspronkelijke Zeegangstank en Golfstromingstank werden vervangen door een nieuw Zeegangs- en Manoeuvreerbassin en een nieuw Offshorebassin, en ook de Vacuümtank werd geheel gerenoveerd. En MARIN blijft moderniseren en bouwen. De Vacuümtank is omgebouwd tot een ‘Vacuümgolfbassin’ voor onderzoek in golven bij lage luchtdruk. De Hogesnelsheidstank wordt dankzij technische vernieuwingen ingezet als ‘Conceptbassin’ waar vooral nieuwe innovatieve concepten worden getest.

Zo is er in meer dan 80 jaar stukje bij beetje verder gebouwd aan dit omvangrijke en belangrijke instituut. We zijn trots op wat we hebben bereikt en laten graag zien wat we doen.

Deel deze pagina